Läsresan åk 3 logga in

Läsresan årskurs/åk 3 – Majema

Läsresan årskurs/åk 3 | Majema

Eleverna loggar enkelt in på sin webb med klassens gemensamma lösenord. Där kan de lyssna på och läsa de texter från läseboken som du har aktiverat, läsa …

Läsresan åk 3 är ett basläromedel i svenska. ✔️ Ordkunskap ✔️ Fonologisk medvetenhet ✔️ Läsförståelse ✔️ Grammatik och stavning | Majema

Läsresan Fk – årskurs/åk 3 – Majema

Läsresan Fk – årskurs/åk 3 | Majema

Läsresan är ett basläromedel i svenska för förskoleklass – åk 3 där arbetet med språket utgår från en läsebok med berättelser, sagor, rim och ramsor och …

Läsresan är ett basläromedel i svenska för fk – åk 3. ✔️ Ordkunskap ✔️ Fonologisk medvetenhet ✔️ Läsförståelse ✔️ Grammatik och stavning | Majema

Läsresan 3 webb åk 3 – Majema

Läsresan 3 webb åk 3 | Majema

Eleverna loggar enkelt in på Läsresan.se med klassens gemensamma lösenord. Dina elever kan då läsa och lyssna på alla texter i läseboken, skriva, öva stavning, …

Läsresan 3 webb åk 3 – innehåller både en lärarwebb och en elevwebb till alla eleverna, här har du som lärare ett interaktivt stöd. ✔️ Läsa ✔️ Förstå ord ur texten ✔️ Skriva utifrån modelltexter | Läs mer hos Majema

Läsresan årskurs/åk 2 – Majema

Läsresan årskurs/åk 2 | Majema

Eleverna loggar enkelt in på Läsresan.se med klassens gemensamma lösenord. Där kan de läsa och lyssna på aktiverade texter från läseboken, skriva, öva stavning, …

Läsresan åk 2 är ett basläromedel i svenska. ✔️ Ordkunskap ✔️ Fonologisk medvetenhet ✔️ Läsförståelse ✔️ Grammatik och stavning | Majema

Digitala läromedel – Majema

Digitala läromedel | Majema

Läsresan är ett basläromedel i svenska för förskoleklass – åk 3 där arbetet med språket utgår från en läsebok med berättelser, sagor, rim och ramsor och …

Hitta inspirerande & pedagogiska digitala läromedel. ✔️ Kombinera tryckt & digitalt ✔️ Beställ provex ✔️ Prova digitalt utan att logga in

Läsresan 3 paket åk 3 – Majema

Läsresan 3 paket åk 3 | Majema

Läsresan 3 Paket åk 3 … Starta resan på webben! Läsresan webb innehåller både lärarens digitala stöd för undervisningen och en webb för eleverna där de kan öva …

Läsresan 3 paket åk 3 – ett paket av 20 arbetsböcker plus tillgång till webben, eleverna får i arbetsboken arbeta med ordkunskap, läsförståelse, stavning, grammatik samt skrivning plus att ni får tillgång till webben som är till för både lärare och elever. ✔️ Läsförståelse ✔️ Skrivuppgifter ✔️ Interaktivt stöd | Läs mer hos Majema

Läsresan FK webb åk FK – Majema

Läsresan FK webb åk FK | Majema

Eleverna loggar enkelt in på läsresan.se med klassens gemensamma lösenord. Här kan eleverna på egen hand läsa och lyssna på läsebokens texter, öva bokstäver och …

Läsresan FK webb åk FK – innehåller både en lärarwebb och en elevwebb till alla eleverna, här har du som lärare ett interaktivt stöd. ✔️ Läsa ✔️ Forma och lyssna på bokstäver ✔️ Upptäcka | Läs mer hos Majema

Läsresan årskurs/åk 1 – Majema

Läsresan årskurs/åk 1 | Majema

Läsresan basläromedel i svenska Åk 1. Ett undervisningslyft för dig, läs- och skrivglädje för dina elever! FK – Åk 3; Svenska; Basläromedel.

Läsresan åk 1 är ett basläromedel i svenska. ✔️ Ordkunskap ✔️ Fonologisk medvetenhet ✔️ Läsförståelse ✔️ Grammatik och stavning | Majema

lasresan.se – Logga In

Lasresan – lasresan.se – Logga In

12 sep. 2021 — För mer information om Lasresan, läs guiden nedan. Innehållsförteckning. Läsresan; årskurs/åk 3 – Läsresan Basläromedel i svenska FK – Majema …

Läsresan webb åk 3 – Hitta läromedel

Förlagets beskrivning. Läsresan webb innehåller både en lärarwebb och en elevwebb till alla dina elever. Tillgängliggjorda versioner. Läsresan läsebok åk 3 …

Keywords: läsresan åk 3 logga in