Plasti dip biltema

Gummifärg, mattsvart, 400 ml – Biltema.se

För styling av fordon och fälgar, samt för långvarig eller temporär betäckning av metall, trä, glas, plast, papper och textil.

Ett enkelt sätt att lacka om eller skydda dina saker. Färgen appliceras lätt och fäster på de flesta material. Ger en elastisk, gummiliknande yta som skyddar mot bl.a. solljus, korrosion och fukt. Kan användas på t.ex. bil, båt eller MC. Lämplig för bl.a. fälgar. Lätt att ta bort efter användning.  Ger en mycket elastisk film. Är övermålningsbar med sig själv. Vattentät. Fäster på bl.a. metall, kolfiber, trä, plast, sten och glas. Skyddar mot solljus, korrosion och fukt. Lämnar inga rester eller märken. Lämplig för bl.a. fälgar. Bruksanvisning : Rengör ytan som ska målas, ytan måste vara torr och fri från fett och damm. Skaka burken väl före användning. Sprayavstånd: 20–25 cm. Spraya i flera tunna skikt. Låt varje skikt klibbtorka 15–20 minuter före nästa sprayning. Låt ytan torka cirka 4 timmar. Vänd burken upp och ner och spraya ventilen ren efter användning. Lägg minst 4–5 lager för att enkelt kunna dra av färgen. OBS ! Provspraya först på undanskymd yta för att kontrollera resultatet. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik att inandas sprej. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehåller n-butylacetat, kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, Butanon.VOC max: 638 g/l. Gränsvärde VOC : 840g/l.

Gummifärg på burk, 1 l – Biltema.se

Gummifärg, mattvit, 400 ml · Ger en mycket elastisk film. · Är övermålningsbar med sig själv. · Vattentät. · Fäster på bl.a. metall, kolfiber, trä, plast, sten och …

För styling av fordon och fälgar, samt för långvarig eller temporär betäckning av metall, trä, glas, plast, papper och textil. Ger en elastisk och greppvänlig yta som skyddar mot bl.a. solljus, korrosion och fukt. Enkel applicering och borttagning.  OBS ! Denna färg ska spädas med Thinner 36-6005. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Tvätta grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid brand: Släck branden med brandsläckare innehållande ABC-pulver. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: N-butylacetat ; Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska ; Butanon. VOC max: 688 g/l. Gränsvärde VOC : 840g/l.

Gummifärg, mattvit, 400 ml – Biltema.se

12 apr. 2017 — Har använt julas motsvarighet på plastidip då jag inte gillar munstycket på biltemas dipp, Skulle även säga att dippen döljer en del av …

Ett enkelt sätt att lacka om eller skydda dina saker. Färgen appliceras lätt och fäster på de flesta material. Ger en elastisk, gummiliknande yta som skyddar mot bl.a. solljus, korrosion och fukt. Kan användas på t.ex. bil, båt eller MC. Lämplig för bl.a. fälgar. Lätt att ta bort efter användning.  Ger en mycket elastisk film. Är övermålningsbar med sig själv. Vattentät. Fäster på bl.a. metall, kolfiber, trä, plast, sten och glas. Skyddar mot solljus, korrosion och fukt. Lämnar inga rester eller märken. Lämplig för bl.a. fälgar. Bruksanvisning : Rengör ytan som ska målas, ytan måste vara torr och fri från fett och damm. Skaka burken väl före användning. Sprayavstånd: 20–25 cm. Spraya i flera tunna skikt. Låt varje skikt klibbtorka 15–20 minuter före nästa sprayning. Låt ytan torka cirka 4 timmar. Vänd burken upp och ner och spraya ventilen ren efter användning. Lägg minst 4–5 lager för att enkelt kunna dra av färgen. OBS ! Provspraya först på undanskymd yta för att kontrollera resultatet.

Plastidipp (och biltemas alternativ) på fälgar, hållbarhet?

Plastidipp (och biltemas alternativ) på fälgar, hållbarhet? – Sidan 1 – Garaget

Har du någon gång försökt tagit bort plasti dip och det bara kommer av i små små bitar? … Spraya på rikligt med avfettning, låt suga in i plasti dipen.

Detta är en forumtråd från Garaget

Beställa plasti dip! – Sveriges Volvoforum – jagrullar

16 jan. 2023 — Plastidip finns att beställa online eller att köpa i fysisk butik tex biltema. Läs även: Hur polerar man fälgar? Vad passar din bil? däckline.

ta bort plasti dip. lägg inte för tunnt! – Navringar.se

Plasti dip fälgar (pris & hållbarhet) – Däckline

Plasti dip fälgar (pris & hållbarhet) – Däckline – Däckline Blogg

Fungerar verkligen plasti dip? Hur plasti-dippar man fälgarna? I den här bloggposten får du lära dig altl om plasti dip för fälgar, @imaz

Gummispray RUBBERcomp – Jula

Gummispray | RUBBERCOMP RUBBERcomp

Gummifärg på sprayflaska. Går att använda på de flesta material och piffar upp allt från fälgar och chassidetaljer till verktyg, cyklar eller laptops. Avtagbar efter torkning.

Keywords: plasti dip biltema, plastidip biltema, gummifärg biltema, biltema gummifärg, biltema plastidip, gummispray biltema